Allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt tydliggör vilken kollektivtrafik som kommer finansieras med offentliga medel. I grunden handlar det om att verkställa de mål och strategier som beslutas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Beslut om allmän trafikplikt måste finnas innan avtal ingås med kollektivtrafikföretag.

Allmän trafikplikt beslutas av kollektivtrafiknämnden. 

Beslut om allmän trafikplikt

Trafikpliktsbeslut för tätortstrafik i Karlstad (pdf, 23 kB)
(Beslutat av kollektivtrafiknämnden 2016-03-23)

Trafikpliktsbeslut för regional busstrafik i Värmland (pdf, 409 kB)
(Beslutat av Kollektivtrafiknämnden 2013-04-17)