Om oss

Svensk Luftambulans ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet åt medlemmarna.

Svensk Luftambulans logotyp

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans bildades ursprungligen av Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna 2014. Från 2015 är Västra Götalandsregionen ansluten till kommunalförbundet och sedan 2016 är även Region Uppsala medlem. 

Kontaktuppgifter till respektive medlem.
Mer om bakgrunden till Svensk Luftambulans.

Driva medlemmarnas ambulanshelikopterverksamhet och utveckla den prehospitala vården

Svensk Luftambulans ändamål är att vara en stark, kostnadseffektiv och kompetent part som på bästa sätt driver medlemmarnas ambulanshelikopterverksamhet, tillvaratar medlemmarnas intressen och samtidigt bidrar till den regionala och nationella utvecklingen.

Svensk Luftambulans bidrar genom sin utbildningsverksamhet aktivt till kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom prehospital ambulanssjukvård.