Nya perspektiv

Kvinna tittar ut över skog

Fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv, ett samarbete mellan länets kommuner och Region Värmland.

Syntolkning: Tre barn hoppar från brygga

Barnalivet

Vi skapar förutsättningar för att blivande och varande barnfamiljer i Värmland ska känna sig trygga och att, när det finns behov, kunna erbjuda anpassat stöd med utgångspunkt ur barnets perspektiv.

Syntolkning: Äldre par promenerar på gräsmatta

Äldrelivet

Vi skapar förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i Värmlands län samt ett värdigt slut.

Barn och vuxen fiskar från brygga.

Psykisk hälsa

Vi arbetar för att främja psykisk ohälsa och förebygga psykisk ohälsa i ett samhällsperspektiv.

Ungdomar cyklar i park

Riskbruk och riskbeteende

Vi arbetar förebyggande för förbättrade levnadsvanor i befolkningen.