Äldres hälsa

Vi skapar förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom och ett bättre liv för äldre i Värmland.

Länets kommuner och Region Värmland samverkar för att skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom och ett bättre liv för äldre i Värmland.

Det handlar både om hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, att färre äldre ska falla och skada sig men också om en sammanhållen vård och omsorg, god läkemedelsbehandling samt god vård i livets slutskede.

Arbetet inom Äldres hälsa leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och Region Värmland.

Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten mm. samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen.

Kontakt ordförande

Peter Nylander, Karlstad kommun
peter.nylander@karlstad.se

Madelene Johanzon, Region Värmland
madelene.johanzon@regionvarmland.se

Kontakt utvecklingsledare

Linnea Grankvist, Region Värmland
linnea.grankvist@regionvarmland.se

Josefin Hellberg, Region Värmland
josefin.hellberg@regionvarmland.se
+46547011131
+46702320592