Arbetsgrupp Barnalivet

Arbetsgruppen för utmaningen Barnalivet ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och regionen.

Arbetsgruppen

Monica Hammar, samordnare
Verksamhetschef, Barn- unga och familjehälsa
Region Värmland
monica.Hammar@regionvarmland.se 

Thea Kristiansson, samordnare
Rektor, Arvika kommun
thea.kristiansson@arvika.se

Kerstin Ekblom
Utvecklingsledare, barn-unga och familjehälsa
Region Värmland

Jeanette Eklind
Chefssekreterare, barn- unga och familjehälsa
Region Värmland

Karin Vernersson
Specialpedagog förskola, elevhälsa
Eda kommun

Ulla Eklund
Avdelningschef, Familjeavdelningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstads kommun

Kristina Norman
Länssamordnare, medicinska elevhälsan Värmland
Karlstads kommun

Anna Falk
Verksamhetschef lärande och stöd
Munkfors kommun

Jannette Grahn Vera Gajardo
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Cristina Gillå
Verksamhetsutvecklare barnhälsovårdsenheten
Region Värmland

Sakkunniga

Lena Östlund
Folktandvården

Karin Lidén
Länsstyrelsen Värmland

Birgitta Persdotter
Karlstads universitet