Arbetsgrupp Barnalivet

Arbetsgruppen för utmaningen Barnalivet ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och regionen.

Arbetsgruppen

Elisabet Björklund, samordnare
Barnomsorgschef
Arvika Kommun, 

elisabet.bjorklund@arvika.se

Kerstin Karlsson, samordnare
Utvecklingsledare barn och unga området öppenvård
Region Värmland, 

Kerstin.Karlsson@regionvarmland.se

Karin Kaspersen
Specialpedagog förskola
Eda kommun

Ulla Eklund
Avdelningschef, Familjeavdelningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstads kommun

Lisbet Engh
Universitetslektor, hälsovetenskap, omvårdnad
Karlstads universitet

Kristina Norman
Länssamordnare, medicinska elevhälsan Värmland
Karlstads kommun

Anna Falk
Verksamhetschef lärande och stöd
Munkfors kommun

Maria Svensson fram till 1 september 2019
Verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatrin
Region Värmland

Jannette Grahn Vera Gajardo
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Cristina Gillå
Verksamhetsutvecklare barnhälsovårdsenheten
Region Värmland