Arbetsgrupp Vuxenlivet

Hans Karlsson, samordnare (till och med 30 november 2019)
Verksamhetschef slutenvård Arvika
Region Värmland
hans.karlsson@regionvarmland.se 

Marita Halvarsson, samordnare
Avdelningschef, Vuxenavdelningen,  Arbetsmarknads- socialförvaltningen
Karlstads kommun
marita.halvarsson@karlstad.se

Eva Lindquist
Enhetschef socialpsykiatri
Arvika kommun

Katarina Hammargren
Verksamhetschef funktionsstöd, myndighetsutövning SoL, LSS
Filipstads kommun

Ingela Gustafsson
Verksamhetsutvecklare socialpsykiatri
Karlstad kommun

Annika Dahlgren
Verksamhetschef vårdcentralsområde norra Värmland
Region Värmland

Anna-Karin Törnqvist
Utvecklingsledare område öppenvård
Region Värmland