Styrgrupp

Nya perspektivarbetet leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra det årliga seminariet samt följa och leda utvecklingsarbeten som sker i länet inom utmaningarna äldres hälsa, den sårbara familjen, psykisk hälsa och riskbruk/riskbeteende

Ledamöter

Stina Höök (M), Region Värmland, ordförande
E-post: stina.hook@regionvarmland.se

Bjarne Olsson (S), Kristinehamns kommun
E-post: bjarne.olsson@kristinehamn.se

Anna Dahlén Gauffin (S), Karlstads kommun
E-post: anna.dahlen.gauffin@karlstad.se

Ulrik Andersson (S), Region Värmland
E-post: ulric.andersson@regionvarmland.se

Elisabeth Kihlström (KD), Region Värmland
E-post: elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se