Ungdomslivet

Vi skapar förutsättningar för att alla ungdomar får en trygg uppväxt samt en skolgång som är inkluderande och främjar deras utveckling, delaktighet och lärande samt en livslång lust att lära.

Länets kommuner och regionen samverkar för att fler ungdomar ska få en lyckad skolgång, vilket är den viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Det har stor betydelse genom hela livet. Vi ska tidigt fånga upp signaler om behov av stöd eller ohälsa vilket ger oss möjligheter till tidiga insatser.

Kontakt samordnare

Birgitta Larsson
Skoldirektör Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning
Karlstad kommun
birgitta.larsson@karlstad.se

Åsa Wahlén
Verksamhetschef södra Karlstad
Region Värmland