Projektmedel, bidrag och företagsstöd

Projektmedel

Region Värmland ger stöd till regionala utvecklingsprojekt som stimulerar hållbar tillväxt och utveckling. Med projekt menas insatser utanför organisationens ordinarie verksamhet som är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Bidrag

Region Värmland lämnar olika typer av stöd i form av bidrag till verksamheter inom kultur, idéburen sektor och funktionsrätt.

Företagsstöd

Oavsett vilken fas du är i erbjuder vi på Region Värmland finansiering och stöd som stärker din verksamhet. Det ligger i linje med vårt uppdrag att stimulera näringslivet och skapa tillväxt i regionen. Vad behöver du?