Projektmedel och företagsstöd

Har du en projektidé och vill söka pengar från Region Värmland? Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Behöver ditt företag stöd för utveckling eller innovationer? Här samlar vi information om hur vi kan hjälpa till.

Projektmedel

Region Värmland ger stöd till regionala utvecklingsprojekt som stimulerar hållbar tillväxt och utveckling. Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer och föreningar för insatser som görs utanför ordinarie verksamhet.

Läs mer om hur du söker projektmedel

Stöd till kommersiell service

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Läs mer om hur du söker stöd till kommersiell service 

Regionala företagsstöd

Region Värmland har möjlighet att stödja tillväxtskapande investeringar och på andra sätt stödja utvecklingen hos enskilda företag i länet. I första hand riktas stöden mot stödområdet. Men en del insatser inom innovation kan ske i hela länet. 

Läs mer om våra regionala företagsstöd

Bidrag till kulturprojekt

Vill du söka bidrag för ett projekt inom kulturområdet, läs mer på sidan Kulturbidrag.