Mikrostöd för naturturismföretag

Mikrostöd är stöd till små företag som vill utveckla företaget och stärka sin konkurrenskraft på internationella marknader.

Stödområde

Stödet kan lämnas till företag i hela länet.

Företaget

Stöd får ges till företag som driver verksamhet inom naturturism och vill utveckla verksamheten mot en internationell marknad. Kravet är att företaget har en omsättning på minst 250 000 kr och högst 4,5 mkr och har en ekonomi i ordning.

För företag som ingår i en koncern så ses hela koncernen som ett företag.

Stöd

Stödet kan uppgå till 15 000 kr och högst 50 000 kr, max 50 % av godkänt stödunderlag.

Investeringar

Stöd får lämnas för köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, även mässkostnader för Adventure Travel World Summit 2019.

Projekttid

Ansökan är öppen till den 14 juni 2019.

Samtliga aktiviteter ska vara avslutade senast 30 november 2019.

Anmälan om intresse

Skicka din intresseanmälan om mikrostöd till naturturismföretag till Region Värmland.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd till samma projekt.

Regelverk

Mikrostödet är ett stöd som beviljas i enlighet med 13 § i förordningen 2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Stödet är ett så kallat ”försumbart stöd” enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1–8). 

Ansökan

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan) hos Tillväxtverket.