Omställningscheckar

Obs! Sista ansökningsdag har passerat.

Många företag kämpar med effekterna av coronapandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsningen.

Stödet går att söka till och med 1 december 2020.

Företagen kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen, vilket lämpar sig för företag inom besöksnäringen.

Vilka kan söka?

Småföretag upp till 49 anställda i hela Värmland.

Hur mycket stöd kan företaget få?

Ett enskilt företag kan få 80 % av kostnaden eller max 150 000 kronor.

När kan man ansöka?

Ansökningsperioden för omställningschecken är 1 maj – 1 december 2020.

Hur söker företaget?

Ansökan görs via minansokan.se
Här finns mer detaljerad info om hur du ansöker (pdf).

Kriterier för att söka:

 • Arbetsställe registrerat i Värmland.
 • Vara ett fristående företag med max 49 anställda. Om man ägs av ett koncernföretag (minst 25 % ägande) så får koncernen inte överstiga 49 anställda.
 • Har bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) Turistföretag som bedriver verksamhet säsongsvis undantas från kravet om heltid.
 • Minst ett bokslut.
 • Bedriver näringsverksamhet med vinstsyfte, och innehar F-skatt.
 • Företaget har drabbats av coronakrisen eller vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Stöd lämnas inte till:

 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen.
 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion.
 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare och skolor).
 • Eget arbete medges ej.
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Värmland.
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning.
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag).