Ansöka

Region Värmland ger stöd till regionala utvecklingsprojekt som stimulerar hållbar tillväxt och utveckling. Här hittar du anvisningar om hur du ansöker om projektmedel.

Om du har en projektidé eller planerar att lämna in en ansökan är det viktigt att du först tar en kontakt med oss. Kontakta projekthandläggare eller maila till: beredningen@regionvarmland.se

Ansökan om projektmedel lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan), se länk nedan. Läs avsnittet Planera och dokumentet Riktlinjer för finansiering av regionala utvecklingsprojekt innan ansökan skickas in.

Följande dokument ska bifogas e-ansökan:

  • Fördjupad projektbeskrivning
  • Underskrift av behörig vid inloggning med användarkonto. Skriv ut signeringsunderlaget som finns i Min ansökan, scanna och maila dokumentet till beredningen@regionvarmland.se alternativt skicka per post, efter att ansökan har skickats in.