Administration

Avgiftshandbok

Vad patienten får betala för vård i Region Värmland.

Sjuktransporter & sjukresor

Här ser du de alternativ som finns för resor i vården.

E-post hemifrån

Som anställd i Region Värmland har du möjlighet att logga in hemifrån för att läsa dina mejl.

Tolkbeställning

Region Värmland har avtal för språktolkning. Teckentolkning sker via Tolkcentralen hos Hörselvården.

Översättningsappen

Appen Care to Translate Clinic är ett komplement till språktolk i vården när enklare fraser behöver översättas.

Asyl- och flyktingfrågor

Regionens arbete med asyl- och flyktingfrågor.

Jourlista

Länken fungerar endast för dig som är uppkopplad på Region Värmlands nätverk.

Om patienten inte är nöjd

Hänvisa patienten hit om den känner att den inte blivit bra bemött eller fått rätt vård.

Fakturafrågor

Kontaktuppgifter och information kring fakturor som skickats från eller ska skickas till Region Värmland.

Vårdinformatör

Vägledning i vården när det gäller valmöjligheter, vårdgaranti och patienträttigheter.

Regionens verksamheter

Korta beskrivningar av verksamheten samt kontaktuppgifter till verksamhetschef.

Patienthotell

Här kan patienter bo som ett alternativ till den vårdavdelning behandlingen sker på. Sjukvårdens verksamheter ansvarar för bokning och behandling.

Optikerremiss

Remiss för optiker till Ögonsjukvården Värmland.

1177 Vårdguiden för vårdpersonal

Information, verktyg och tips om hur du kan använda dig av 1177.se i mötet med dina patienter.