Avgifter för asylsökande i sjukvård och tandvård

 

Sjukvård och tandvård för barn/ungdomar under 18 år                     0 kr
Sjukvårdande behandling                                           25 kr
Läkarbesök på vårdcentral                                         50 kr
Läkarvård efter remiss                                                50 kr
Akutbesök 200 kr
Ambulanstransport  200 kr
Läkemedel på recept                                                  50 kr
Tandvård för vuxna                                                     50 kr
Tandvård för barn t.o.m. den dag man fyller 18 år 0 kr

Mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och 

vård enligt smittskyddslagen

0 kr

 

Egenavgifter för folkbokförda asylsökande vid besök i hälso- och sjukvården samt tandvården

Folkbokförda, som tidigare varit asylsökande betalar samma avgifter i sjukvården som övriga folkbokförda, och detta gäller även om de bor kvar i Migrationsverkets asyllägenheter. Patienten ska finnas aktivt i Folke för att räknas som folkbokförd.

Observera att för tandvård gäller tillsvidare att asylsökande vuxna betalar 50 kr för vård som inte kan anstå, även om man är folkbokförd i asylboende. Så länge man bor i Migrationsverkets boenden har man ett giltigt LMA-kort och finns på Melker-listan.

Särskilt bidrag

Asylsökande kan söka ett särskilt bidrag hos Migrationsverket för de kostnader som överstiger 400 kronor under en sexmånadersperiod. 400-kronorsregeln gäller individuellt för vuxna personer och gemensamt för syskon under 18 år.

Glasögon till barn

Från 1 mars 2016 ska asylsökande och tillståndslösa barn från 0 till 19 innefattas i subventionen för glasögon på samma sätt som för folkbokförda barn.

Läkemedel

Resa på kallelse