Beteendevetare

Här finner du kontaktuppgifter till beteendevetare hos Asyl- och flyktinghälsa.
De har vid behov stödsamtal med asylsökande och nyanlända från 16 år.

 

Jeanette Ellström                                                                                                      jeanette.ellstrom@regionvarmland.se         010 831 44 53

Johanna Björkman                                                                                        Johanna.bjorkman@regionvarmland.se      010 831 41 44