Australien

Utländsk medborgare bosatt i Australien

Nödvändig vård: Patienten betalar vanlig patientavgift vid uppvisande av giltigt pass. Detta gäller även för mödra- och förlossningsvård. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på passet ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas giltigt pass ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Utlandssvenskar

Nödvändig vård: Patienten betalar vanlig patientavgift vid uppvisande av giltigt pass. Detta gäller även för mödra- och förlossningsvård. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på passet ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas giltigt pass ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

 

Tillbaka