Israel

Utländsk medborgare bosatt i Israel

Akut vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Förlossningsvård: Svensk eller israelisk medborgare betalar vanlig patientavgift för förlossningsvård vid tillfällig vistelse i Sverige. Intyg krävs. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Utlandssvensk

Akut vård: Patienten betalar vanlig patientavgift vid uppvisande av giltigt pass.

Saknas giltigt pass ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad sjukvård: Patienten betalar 600 kr per öppenvårdsbesök och 1000 kr per slutenvårdsdygn. Patienten ska vara utflyttad från Region Värmland, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

 

Tillbaka