Nordiska länder

Nödvändig vård för person bosatt i Norden

Patienter som är bosatta i Danmark, Finland, Island och Norge eller utlandssvenskar i dessa länder behöver inte visa EU-kort vid nödvändig vård i Sverige. Id-handling och fullständig adress i hemlandet är tillräckligt och patienten betalar vanlig patientavgift. Motsvarande gäller för Grönland, Färöarna och Åland. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden.

Saknas ID-handling och adress i hemlandet ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Sedan 2019-01-01 gäller att för patienter från Nordiska länder skall kopia på ID-handling medfölja vårdfakturan till Försäkringskassan. Det innebär att när en patient från ett Nordiskt land besöker oss skall kopia på dennes ID-handling skall skickas till Redovisningsenheten, Regionens hus. som ID-handling räknas ID-kort, körkort, pass eller EU-kort. För barn gäller medföljande vuxens ID-handling samt att barnets motsvarighet till personnummer antecknas på kopian av ID-handlingen.

Planerad vård för person bosatt i Norden

Är syftet med vistelsen i Sverige att söka planerad vård ska intyg S2 eller E112 uppvisas och patienten betalar då vanlig patientavgift. Gäller även utlandssvensk bosatt i Norden. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas intyg ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

 

Tillbaka