Sjuktransporter och sjukresor

Innehållet på den här sidan vänder sig till dig som beställare inom hälso- och sjukvård. Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112.

Sjuktransporter i egen regi från 1 september

Från och med den 1 september tar Region Värmland över de sjuktransporter som Falck tidigare kört till Örebro och Uppsala i egen regi (Jumbolansen). Mer information finns nedan, i plusboxen om de olika transportsätten.

Beställning av gods och labbtransporter beställs via Värmlandstrafik (0771–32 32 00).

Sittande

I säte eller rullstol utan vårdbehov under transport.

0771–32 32 00
Värmlandstrafik

Liggande

Utan vårdbehov och övervakning under transport.

054–10 10 49
SOS Alarm

Vårdbehov

Behov av vård och/eller övervakning under transport.

054–83 54 05
SOS Alarm Ambulans-beställning

 

Tillbaka till Administration