Cosmic Link

Cosmic Link används vid utskrivningsplanering från slutenvård och vid framtagande av en samordnad individuell plan (SIP).

Cosmic Link är en modul till Region Värmlands journalsystem Cosmic och hämtar viss information därifrån.