9/3 Långa svarstider i Cosmic

UPPDATERING: Problemet med långa svarstider i Cosmic är nu löst.

Tidigare problem med långa svarstider i Cosmic är nu löst.