11/6 Störningar i Cosmic

För närvarande har vi driftstörningar i Cosmic.

Felsökning pågår tillsammans med leverantören.