Dokument och instruktioner

Manualer och instruktioner för arbetet i Cosmic Link är utskickat i kommunnätverket och bör finnas tillgängligt internt i respektive organisation.

Dokument och instruktioner om Cosmic Link som kan publiceras öppet finns nedan. Överenskommelse om samverkan vid utskrivning och liknande övergripande dokument finns på sidan Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården.

Dokument