Rutiner

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Vårdval vårdcentral.

Cosmic

Alla som ingår i Vårdval vårdcentral skall journalsystemet Cosmic användas.

Cosmic-kassan

Vårdgivare i Region Värmland använder sig utav Cosmic-kassan för att fakturera sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval vårdcentral. Rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det Regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan

Privata vårdgivare i Vårdval vårdcentral använder sig av LiV-kassan för att ta betalt utav sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval vårdcentral i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Vårdval vårdcentral (till exempel företagshälsovård, utomlänspatienter och utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin om hur du använder dig av LiV-kassan finns i dokumentet till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK

Privata vårdgivare i Vårdval vårdcentral ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel

För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterade länkar.