Fritt vårdval – vårdgaranti – patientlagen

Här hittar du frågor och svar om fritt vårdval, vårdgaranti och patientlagen

Vårdgaranti

Val av vårdcentral

Fritt Vårdval

Vård utomlands

Patienter från andra regioner

Patienter från andra länder

Utredningar

Journal - spärr och försegling

Synpunkter och klagomål

Övrigt