Avtal och överenskommelser

Här hittar du avtal och överenskommelser som finns mellan regionen, kommuner och andra vårdgivare.

Samverkan mellan ambulanssjukvård och kommunal sjukvård i Värmland ver 2 210315.pdfSyftet med överenskommelserna är att genom en tydlig ansvarfördelning mellan Region Värmland och andra vårdgivare såväl vad gäller arbetsuppgifter som ekonomiska åtagande åstadkomma en obruten vårdkedja till vinst för patienten.


Allmänmedicin


Ambulanssjukvård

Samverkan mellan ambulanssjukvård och kommunal sjukvård i Värmland (pdf)


Barn och ungdomar


LSS och LASS

Samverkansrutin mellan Region Värmland och Värmlands kommuner när patient som fyllt 18 år blir inlagd på något av länets tre sjukhus och har behov av medföljande personal från sin hemkommun (pdf).


Egenvård


Högspecialiserad vård


Karlskoga lasarett

Region Värmland har tecknat avtal med Region Örebro län (2018-2021) om att invånare i Värmland har rätt att nyttja Karlskoga lasarett för sitt hälso- och sjukvårdsbehov (pdf).


Medicintekniska- och särnärprodukter


Missbruk- och beroendevård


Såld vård

Region Värmland har ett samverkansavtal om ambulanshelikopterverksamhet med övriga regioner inom Uppsala-Örebroregionen. Det vill säga Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Örebro län.


In- och utskrivning från slutenvården

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval