Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Kommuner och region ska samarbeta kring och med patienter vid in- och utskrivning från sjukhus, för att erbjuda en god och säker vård och omsorg med kontinuitet. Övergången mellan olika vårdgivare ska ske så smidigt som möjligt för patienten.

Styrande dokument


Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland

 

Checklistor


Checklista inför utskrivning

 

Cosmic Link


Användarinformation om Cosmic Link.

 

Instruktioner och rutiner


 

Flödesschema för samordningsplanering - Link

Flödesschema samordningsärende LPT - Link

Rutin för kommunikation via Cosmic Messenger mellan Värmlands kommuner och vårdcentraler

Flödesschema Samordningsärende rättspsykiatri

Hantering av spärrar i Cosmic Link

Samverkan och arbetssätt vid förskrivning av hjälpmedel

 

Avvikelser


Denna avvikelserapport gäller mellan kommun och region i samverkansfrågor. Skriv ut efter att du har fyllt i den och skicka till adressen som står i formuläret.

Avvikelserapport 

 

Läkemedel vid in- och utskrivning


Patienter med eller utan dosdispenserade läkemedel
Rutin obruten läkemedelsbehandling vid utskrivning från sjukhus
Patienter med dosdispenserade läkemedel 
Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel

Patienten ska inför hemgång förses, enligt överenskommelse, med läkemedel som räcker tills de kan skaffas från apotek eller levereras från Dos.