Liv och hälsa

Liv och hälsa är en stor undersökning om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården hos befolkningen i Mellansverige.