Suicidprevention

Det är fler personer som dör på grund av självmord än som dör i trafikolyckor. Tillsammans med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer arbetar Region Värmland för en förändring, för att minska antalet självmord i Värmland.

Folkmassa 

Aktuellt
Evenenemang på temat psykisk hälsa – hos olika arrangörer i Värmland

E-utbildning:
Suicidprevention i svensk sjukvård (SPISS)

Självmord

Självmord, också kallat suicid, är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Varje år är det ungefär 1 200 personer i Sverige som tar sitt liv. Under 2019 var 39 av dessa från Värmland. Siffrorna gäller antal säkra självmord. 
Mer om självmord, självmordsstatistik och självmordsprevention

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland

Det regionala nätverket för suicidprevention i Värmland ska bidra med samordning och stöd i arbetet med suicidprevention i Värmland. I gruppen ingår representanter för länets alla kommuner och flera andra organisationer.

Mer om det regionala nätverket
Handlingsplan suicidprevention i Värmland

Våga fråga

Det är aldrig farligt att prata om suicidtankar.
Mer om att våga fråga

Avvikelsehantering, lex Maria, händelseanalys

När en person som har kontakt med hälso- och sjukvården gör ett självmordsförsök eller tar sitt liv ska det anmälas till chefläkare eller anmälningsansvarig. I vissa fall ska händelsen anmälas enligt lex Maria. 
Mer om avvikelsehantering

Barn och unga och självmord

När en ung person har självmordsstankar är det viktigt att prata med personen. Om någon förlorat en anhörig – barn eller vuxen – behöver den stöd.
Mer om barn och unga och självmord

Tips och råd

Tips och råd när någon mår dåligt och har självmordstankar (länkar webbsidor och hjälplinjer)

Nyhetslista

Fler nyheter
Prenumerera på nyheter