Nätverk och grupper

Expertgrupp för SRHR frågor

Inom Region Värmland finns en expertgrupp med uppdraget att identifiera problem, behov och insatser inom SRHR-området i Värmland. Kontakta samordnare för expertgruppen på ingrid.kihlsten@liv.se om du har frågor som du vill att vi ska lyfta. Eller vill ha information om arbete som pågår.

Länsnätverk SRHR

För länet finns ett länsövergripande nätverk för SRHR-frågor. I samtliga kommuner, gruppen friskolor, RFSL, RFSU har en kontaktperson utsetts som deltar i nätverksträffar som genomförs två gånger per år. Här diskuteras det aktuella läget och eventuella behov av insatser inom området samt uppföljning av genomförda insatser.