Fallprevention

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest dödsfall i Sverige. En länsövergripande fallpreventionsgrupp arbetar för att risken för fallskador ska minska.

Fallolyckor

År 2018 föll 2 560 personer i Värmland så illa att de behövde läggas in på sjukhus. Av dem var det 1 876 som var 65 år eller äldre.

Samma år dog 48 personer på grund av en fallolycka. 42 av dem var 65 år eller äldre.

socialstyrelsen.se kan du få mer information om fallolyckor i Värmland.

Förutom lidande för patienter och närstående medför olyckorna stora kostnader för samhället. 

Fallpreventionsgrupp

Fallolyckor går att förebygga. För att information om det ska spridas, både hos personer som arbetar med människor och bland allmänheten, finns en länsgemensam fallpreventionsgrupp. 

I gruppen ingår representanter för Region Värmland, kommuner i Värmland, Friskvården i Värmland och flera  organisationer inom civilsamhället.

Två spår i Region Värmlands fallpreventiva arbete

Det fallpreventiva arbetet i Region Värmland har två spår:

  • Det ena spåret har en sekundärpreventiv ansats och bedrivs av hälso-och sjukvården.
  • Det andra spåret har ett befolkningsperspektiv som syftar till att främja friskfaktorer som att äta hälsosamt och vara fysisk aktiv. Arbetet bedrivs av utvecklingsavdelningen hållbar utveckling.

Länkar

Viktiga länkar för dig som arbetar med fallprevention och för de personer som du har kontakt med