Informationsmaterial om fallskador och fallprevention

Här finns informationsmaterial som du kan använda när du berättar om fallskador och fallprevention.

Kampanj hösten 2021 – Luften är fri

Affischer – Luften är fri

Affisch Luften är fri   Affisch Luften är fri

Luften är fri 
5 olika affischer att ladda ner.

Filmer - Luften är fri

Balansera mera

Bildspel – Balansera mera 

 
Bildspel om matens betydelse för att minska resken för fallolyckor - del 1
Bildspel om matens betydelse för att minska resken för fallolyckor - del 2
När du öppnat bildspelet kan du klicka på högtalaren i nedre högra hörnet för att få en föreläsarröst. 

 
Bildspel om motionens betydelse för att minska risken för fallolyckor
När du öppnat bildspelet kan du klicka på högtalaren i nedre högra hörnet för att få en föreläsarröst.


Bildspel om mediciners betydelse för att minska risken för fallolyckor

Mer information – Balansera mera

På socialstyrelsen.se finns mer informationsmaterial om fallprevention. Där finns bland annat filmer och broschyrer om mat, motion och mediciner. Du hittar också tips på träningsprogram och hur du gör för att ta dig upp om du fallit.

Film - Balansera mera

 

Kampanj hösten 2000 – 100 trappssteg

Kampanjen genomfördes hösten 2000. Affischer och filmer kan fortfarande användas.

Affischer – 100 trappsteg

  
#100 trappsteg 
6 olika affisher att ladda ner. 

  
100 trappsteg om dagen förändrar livet
2 affischer att ladda ner.

Filmer – 100 trappsteg