Informationsmaterial om fallskador och fallprevention

Här finns informationsmaterial som du kan använda när du berättar om fallskador och fallprevention.

Balansera mera

Bildspel – Balansera mera 

 
Bildspel om matens betydelse för att minska resken för fallolyckor - del 1
Bildspel om matens betydelse för att minska resken för fallolyckor - del 2
När du öppnat bildspelet kan du klicka på högtalaren i nedre högra hörnet för att få en föreläsarröst. 

 
Bildspel om motionens betydelse för att minska risken för fallolyckor
När du öppnat bildspelet kan du klicka på högtalaren i nedre högra hörnet för att få en föreläsarröst.


Bildspel om mediciners betydelse för att minska risken för fallolyckor  

Film – Balansera mera

Mer information – Balansera mera

På socialstyrelsen.se finns mer informationsmaterial om fallprevention.

Kampanj hösten 2000 – 100 trappssteg

Kampanjen genomfördes hösten 2000. Affischer och filmer kan fortfarande användas.

Affischer – 100 trappsteg

  
#100 trappsteg 
6 olika affisher att ladda ner. 

  
100 trappsteg om dagen förändrar livet
2 affischer att ladda ner.

Filmer – 100 trappsteg