Luften är fri

Alla kan vistas i naturen eftersom luften är fri. Det finns många platser för friluftsliv och det finns mycket man kan göra. Att lära känna naturen kan ge dig glädje och sinnesro och förbättra både fysisk och psykisk hälsa.

Regelbunden fysisk aktivitet och kontakt med naturen kan leda till bland annat ökad kondition, ökad muskelstyrka och bättre sömn. Det kan också främja balans och motverka folkhälsosjukdomar som till exempel vissa cancersjukdomar och depression.

För att inspirera fler människor att prova friluftsliv finns projektet Luften är fri. Det leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Många andra organisationer är på olika sätt delaktiga i projektet, som till exempel Länsstyrelsen Värmland, kommuner och flera friluftsorganisationer.

Region Värmland har valt att ha fokus på Luften är fri under de tre första veckorna av höstens kampanj för ökad fysisk aktivitet. Flera kommuner och andra organisationer deltar i kampanjen och kommer att bjuda in till friluftsaktiviteter.

Läs mer om det nationella projektet Luften är fri.