Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet hos unga

Barns hälsa påverkas av matvanor och fysisk aktivitet. En länsgemensam strategi visar hur vi kan skapa förutsättningar för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet hos barn och unga.

Ohälsa relaterad till matvanor och bristande fysisk aktivitet

Globalt och även i Sverige är det generellt en positiv utveckling av hälsa och livslängd. Men det har blivit sämre vad gäller vissa sjukdomar och riskfaktorer såsom diabetes typ 2 och övervikt.

Ohälsosamma matvanor och bristande fysisk aktivitet är faktorer som konkret och direkt påverkar utvecklingen av övervikt och fetma.  Det uppskattas att cirka 15–20 procent av 10-åringar har övervikt eller fetma medans ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har övervikt eller fetma i Sverige.

Förekomsten av övervikt och fetma påverkas av samhällsstrukturer. I områden med låg utbildningsnivå och lägre ekonomisk status är övervikt och fetma vanligare och skillnaderna tenderar att öka. 

Livsmedelverket konstaterar i sin senaste undersökning gjord på ungas matvanor, Riksmaten ungdom 2018, att det finns anledningar till oro, särskilt i socioekonomiska utsatta grupper. Även om intaget av frukt har ökat så äter de flesta ungdomar fortfarande för lite frukt och grönt, för mycket rött och chark och för mycket, godis, glass, kakor, snacks och läsk.

En gemensam länsstrategi för Värmland

Region Värmland, kommunerna, Friskvården i Värmland och Värmlands idrottsförbund har tillsammans tagit fram en Länsstrategi för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Värmland. Strategin finns också i en kortversion.

Strategin ska vara ett stöd för att initiera, utveckla och följa upp länets gemensamma arbete för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland barn och unga 0–18 år. Den gäller åren 2017–2021.

Under hösten 2016 bildades ett länsnätverk som består av representanter från länets samtliga kommuner, Värmlands idrottsförbund, Friskvården i Värmland och Region Värmland. Länsnätverket ansvarar för att länsstrategin sprids i kommuner, Region Värmland och föreningsliv. Nätverket arbetar också för uppföljning av aktivitetsplanen.

Kommunikationsplan och presentationsmaterial

Kommunikationsplanen beskriver bland annat länsnätverkets organisation och ansvarsfördelningen.
Kommunikationsplan

En grundtext och en powerpoint att använda vid presentationer finns till förfogande för länsnätverkets medlemmar.
Grundtext barn och levnadsvanor
Powerpoint länsstrategi barn och ungas övervikt

Kontaktpersoner

Sammankallande i länsnätverket
Jannette Grahn Vera, folkhälsostrateg, Region Värmland

Relaterad information

Bra livsmedelsval för barn barn 2–17 år (Livsmedelsverket) 

Rekommendationer fysisk aktivitet barn och unga (YFA- Yrkesföreningar för fysisk aktivitet) 

Riksmaten ungdom, 2018 (Livsmedelsverket) 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar - prevention och behandling (vårdprogram Uppsala-Örebroregionen)