Information om sol, solvanor och solskador

Här finner du material och länkar som kan användas för att öka kunskapen om vikten av sunda solvanor, generellt i befolkningen eller riktat till vissa grupper. Materialet kan användas via till exempel förskola och hälso- och sjukvård.


Bilden visar informationsbladet Solen påverkar din hälsa. Informationsbladet, och affischen Solen påverkar din hälsa, finns att ladda ner nedan.

 

Länkar till webbsidor om solvanor, hudskador och hudcancer 
Frågor och svar om sol, solvanor och solskador
E-utbildningen Så påverkar solen hälsan