Anmälningsskyldighet – barn som far illa

Här hittar du stöd för arbetet med att identifiera barn som far illa eller riskerar fara illa och för att fullgöra den lagstadgade anmälningsskyldigheten till socialnämnden.

Region Värmlands riktlinjer och rutiner

Region Värmland har flera riktlinjer och rutiner med fokus på barn som far illa. Du som medarbetare i Region Värmland hittar dessa via Region Värmlands intranät.

Information på Socialstyrelsens webbplats

Anmälan

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

Handbok

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (pdf)

Vägledning

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn (pdf)

Presentationsmaterial

Presentation för dig som ska informera om anmälningsskyldighet (pptx)