Stöd till våldsutövare

Här hittar du information om vart våldsutövare och yrkesverksamma kan vända sig för att få stöttning, vägledning och svar på frågor.

Nationella telefonlinjen Välj att sluta

Till Välj att sluta kan både våldsutövare och yrkesverksamma ringa för att ställa frågor, få stöttning och vägledning. Telefonnumret syns inte på telefonräkningen. Det går också att ringa anonymt.

Kontakta Välj att sluta

Telefonnummer: 020-555 666
Läs mer om telefonlinjen och Välj att slutas arbete: valjattsluta.se.

Organisationen MÄN

MÄN är en organisation som arbetar för att engagera fler killar och män i kampen för jämställdhet.
Webbplats: mfj.se