LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Region Värmland ansvarar för insatsen, rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS som är för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

Har du frågor om Covid-19?
Här finner du länkar till tillgänglig information.

Insatsen är ett komplement till de insatser som ges av sjukvård, habilitering och rehabilitering. Det kan till exempel handla om kunskap om funktionsnedsättningen, samtalsstöd, samhällsinformation, kartläggning, planering, vägledning och samordning. Det kan även innebära stöd till anhöriga.

Ansökan görs till LSS-handläggare som utreder och beslutar om insatsen. LSS-handläggare arbetar även med att bevaka och verka för funktionshindrades rätt till samhällets stöd och service, framför allt inom Region Värmlands hälso- och sjukvård.

Folder om rådgivning och annat personligt stöd.

Ansökan

Ansökan om rådgivning och annat personligt stöd.

Information om LSS-lagen

Information om LSS-lagen samt ansökan om rådgivning och annat stöd via e-tjänst finns på 1177 Vårdguiden.

Kontakt med LSS-handläggare

Region Värmlands LSS-handläggare nås på telefon 61 43 86 eller via mejl LSS@regionvarmland.se