Arbetsmaterial för din verksamhet

På den här sidan hittar du arbetsmaterial som du kan använda i din egen verksamhet.

Material för dialog

Filmerna visar olika perspektiv på frågan "Vad är viktigt för dig?. Varje film har något att presentera och några avslutas med reflektionsfrågor för samtal i den grupp som tagit del av filmen som underlag för att få igång en dialog. Se alla eller välj de som du tycker passar bäst i din verksamhet.

(Länkarna leder till videovisning på Vimeo)

  1. Brukarmedverkan: Presentation av de nio områden som framkommit i samsjuklighetsutredningen som viktiga ur brukarperspektiv – vad som är viktigt. Hur togs de fram och vilka är områdena.
  2. Gott exempel på verksamhet som arbetar utifrån frågan ”Vad är viktigt för dig?”: Palliativa teamet i Kristinehamn berättar bla om samtalsstrukturen de sex S:n.
  3. Gott exempel på verksamhet som arbetar utifrån frågan ”Vad är viktigt för dig”: Hagfors kommun berättar om ”köksbordskonferensen”. 
  4. Del av intervju med patientrepresentant
  5. Del av intervju med anhörigrepresentant
  6. Del intervju med patientrepresentant
  7. Nära vård ur en medarbetares perspektiv

Dialog med invånare, patienter och brukare

Våra invånare är medskapare i omställningen till nära vård. För dig som vill skapa dialog med invånare, patienter eller brukare så har vi sammanställt en guide med presentationsmaterial, förslag till dialogfrågor och en enkät för att kunna skicka med synpunkter och reflektioner till målbildsarbetet som pågår.

Guide till att genomföra invånarmedverkan (Sway)

Film om hur guiden kan användas (Vimeo)