Målbildsarbetet för Nära vård

I hela landet pågår ett arbete för att utveckla och ställa om till en nära vård och omsorg. Region Värmland och länets kommuner ska tillsammans ta fram en målbild för omställningen och presentera den under fjärde kvartalet 2021.

Målsättningen är att arbetet med att ta fram en målbild ska ske i tillsammans med medarbetare, chefer, ledare, politiker men framför allt med de vi är till för, värmlänningarna.

För att hälso- och sjukvården ska fortsätta att vara effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vård- och omsorgskedjan. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren.

Arbetsprocessen för att hitta en målbild

Samordningsgruppen för Nära vård fick 2019 uppdraget att ta fram en process för målbildsarbetet och presenterade 2020 ett förslag som är förankrat i samverkansarenan Värmlandsrådet.

Målbildsprocessen i korthet:

  • Bygger på samverkan
  • Skapar delaktighet, medskapande
  • Når en bred målgrupp
  • Långsiktighet
  • Målbilden ska kunna följas upp
  • Lärande under processen 

Gruppen består av representanter från Region Värmland och flera kommuner.

Uppdraget är att ta fram en gemensam målbild Nära Vård - tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland. Arbetet kommer vi att göra tillsammans och processen är lika viktig som målbilden.

 

Fokusvecka under vecka 11

Under vecka 11 har samordningsgruppen för Nära vård arrangerat fem seminarier för att öka kunskapen om och skapa engagemang för Nära Vård. Seminarierna har haft olika teman och du kan se dem här på sidan.

Vad vill du utforska tillsammans med andra under processen? Här kan du lämna dina synpunkter.

 Bildspel "Nära vård ur ett nationellt perspektiv" (PDF)

 Bildspel "Ledning och styrning för Nära vård (PDF)

 Bildspel "Relationen mellan brukarmedveten och digitalisering i en demokratiskt styrd organisation" (extern länk)

 Bildspel "Samverkan och samarbete för en nära vård (PDF)

Bildspel "Nära vård - Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland (PDF)