Nätverk hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso-och sjukvård. Region Värmland är sedan 2012 medlem i det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). HFS är ett idéburet lärande nätverk och en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health services (HPH).


Region Värmland kommer inom kort fatta ett nytt beslut gällande regionens fortsatta medverkande i HFS.

Nätverket hälsofrämjande hälso-och sjukvård har också en tydlig koppling till nationella organ som Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelverket och Socialstyrelsen. I dag är alla regioner i Sverige anslutna till nätverket.

Syfte och mål

Arbetet syftar till att med utgångspunkt i nationella folkhälsomål, målområde 8 (en hälsofrämjande hälso- och sjukvård) samt Region Värmlands styrdokument stödja och utveckla hälso- och sjukvården mot en god och jämlik hälsa.

Uppdrag

Region Värmlands hälsofrämjande hälso-och sjukvårdsgrupp ska stödja och driva utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i länet med fokus på god och jämlik hälsa ur patient-, befolknings-, medarbetar- och styr/ledningsperspektiv.

Kontaktuppgifter

Deltagare i hälsofrämjande hälso- och sjukvårds temagrupper

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval