Utbildning och kompetensutveckling

Klinisk utbildning

Introduktion till arbetslivet, hos oss kan du göra AT, ST, PTP, VFU och LIA.

Kliniskt träningscentrum

På vårt KTC kan vårdpersonal vidareutveckla och träna kliniska färdigheter i en verklighetstrogen miljö utan patienter.

Klinisk forskning

Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar den kliniska forskningen inom hälso- och sjukvården.

Cosmicutbildning

Här kan externa användare anmäla sig till Region Värmlands utbildningar i journalsystemet Cosmic.

Yrkesintroduktion för sjuksköterskor

Kliniskt utvecklingsprogram, KUP, för nya sjuksköterskor om sjuksköterskans profession, patientsäkerhet och kvalitet och klinisk träning.

Systemiskt möte

En strukturerad icke värderande demokratisk dialogmetod för lärande och utveckling som skapar delaktighet och ger känsla av sammanhang.

Sjukhusbiblioteket

I Värmland finns sjukhusbibliotek i Arvika, Karlstad och Torsby.

Patient- och närståendeutbildning

En mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i grupp för patienter, närstående och vårdpersonal.

Akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler sammanför verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med fortbildning, patientnära forskning och utveckling.

Patientnärmre vård

Ett engagerat, strukturerat och teambaserat arbetssätt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Bok om psykiatri i Värmland

Boken berättar om den psykiatriska vården i Värmland.

Lediga jobb

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.