Boken om psykiatri i Värmland

– Det har varit jätteintressant och berikande att träffa personal och patienter inom psykiatrin. Jag har lärt mig väldigt mycket, säger Susanne Boman som skrivit boken Psykiatrin i Värmland, berättelser ur psykiatrins vardag.

Boken psykiatrin i Värmland skriven av Susanne Boman

Under psykiatridagen i november 2012 släpptes boken. Det är divison psykiatri som gett ut den och Susanne Boman, forskningsassistent hos psykiatrins enhet för forskning och utveckling, som skrivit den, layoutat och fotat.
– Tanken med boken är att den ska kunna användas i rekryteringssyfte. Men den ska också berätta för patienter, anhöriga och samverkansparter vad det finns för psykiatrisk vård att få i Värmland.

Susanne berättar att hon lärt sig mycket när hon träffat personal och patienter inom psykiatrin.
– Det har varit väldigt roligt att få skriva boken och nu vet jag att det görs mycket bra arbete inom psykiatrin. Jag hoppas att det kommer fram i boken.

Tillbaka till Utbildning och kompetensutveckling