Patient- och närståendeutbildning enligt modellen Lära och bemästra

Med ett sjukdomsbesked, fysiskt eller psykiskt, kommer många frågor och tankar, både för dig som är sjuk och för dig som är närstående. Då är det nödvändigt att få kunskaper, tips och idéer för att bättre kunna bemästra och hantera vardagen.

Grupp människor

Vid våra grupputbildningar möts patienter, närstående, vårdpersonal och erfarna patienter och närstående i mindre grupper för att lära av varandra i ett ömsesidigt kunskaps och erfarenhetsutbyte. Utbildningen utgår från modellen Lära och bemästra och deltagarna har ett stort inflytande på utbildningens innehåll. Oftast träffas vi vid fyra eller fem tillfällen under cirka två timmar. Du får bland annat veta mer om:

  • hur olika behandlingar går till
  • hur kroppen påverkas
  • vad du kan göra för att må bättre
  • hur du hittar information och lär dig mer på egen hand

Gruppens erfarenheter tas tillvara som förbättringsförslag inom vården. Efter avslutad utbildning kan deltagarna fortsätta mötas med stöd av ett studieförbund, en patientorganisation eller kommunens anhörigstöd.

Intresserad av utbildning?
Vid frågor om utbud och kursstart för utbildningar kontakta din mottagning för mer information.