Patientnärmre vård - framtidens vårdmodell

Ett engagerat, strukturerat och teambaserat arbetssätt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Här vill vi stimulera, sprida och stödja arbetet med patientnärmre vård.

En vetenskaplig artikel om modellen har publicerats i tidsskriften International Journal of Health Care Assurance med titeln Implementation of Patient Focused Care: Before – After Effects. Den är baserad på en studie gjord mestadels på vårdavdelningar inom Region Värmland.  Den visar hur patientnärmre vård ger patienter bättre upplevelse av vården och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Det finns också en resultatrapport, på svenska, om studien som pågått mellan 2005–2013 i samverkan mellan Region Värmland och Karlstad universitet. Läs mer under länken Forskning i vänsterspalten.

Ombearbetad upplaga 2011, slutsåld 2013.Nytryck 2013 med nytt omslag. Patientnärmre vårds fem grundstenar.

Boken "Ännu närmre - För en god och säker patientnärmre vård" innehåller nu också handfasta råd och en manual för chef och ledare i den nära vården.

"Den första utgåvan trycktes fem gånger mellan 2006 och 2010. Den kom ut i sammanlagt närmare 6 000 exemplar och har lästs inom nästan varenda större vårdinrättning i landet. Det gör hennes bok till en riktig kioskvältare i sin genre."Landstingsdirektören i sitt förord

"Boken förtjänar att användas både som kunskapskälla och som verktyg i vårdvardagen och i utbildningar." Bodil Jönsson Professor emerita, Lunds universitet i bokens omslagstext

"... den tar utgångspunkt i ett erfarenhetsperspektiv och därför blir den mycket mer personlig än vad som är vanligt när det gäller kurslitteratur. Det är uppfriskande och spännande att läsa. Boken är logiskt uppbyggd och följer en röd tråd." Helle Wijk Universitetslektor, doktor i medicinsk vetenskap, docent i omvårdnad, Göteborgs universitet i bokens omslagstext