Om laboratoriemedicin

Laboratoriemedicinsk verksamhet är specialister inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Verksamheten är ackrediterad sedan 1997 samt har tillstånd för blodverksamhet och vävnadsinrättning.

Vi finns i hela Värmland

Vi har verksamhet dygnet runt på sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. På flertalet av de vårdcentraler som finns i länet står vi för laboratorieservicen dagtid, vardagar. Vi bedriver diagnostik, provtagning, terapeutisk laboratorieverksamhet och förser vården med blodkomponenter.

Vårdstöd

Vi prioriterar en saklig dialog med våra beställare och remittenter för att hitta den optimala diagnostiken för patienten och vårdprocessen.

Tydliga provtagnings- och transfusionsanvisningar är vårt sätt att försöka göra diagnostiken rätt från början. Anvisningarna ger värdefull vägledning inför val av prov och tolkningsstöd till provsvar. De berättar hur en transfusion ska gå till samt hur ett provmaterial ska hanteras.

Kvalitet

Ackrediteringsstatus för varje analys eller undersökning framgår av provtagningsanvisningarna. Ackrediteringens omfattning och vilka laboratorier som ingår presenteras i faktarutan SWEDAC. Kontakta gärna laboratoriet för mer information.

Vi jobbar med

Klinisk kemi

Utför provtagning på patienter på alla laboratorier i hela länet. Erbjuder och utför analyser inom ett brett område inkluderande allergi och läkemedelsanalyser. I verksamheten ingår också en antikoagulationsmottagning samt benmärgsdiagnostik.

Klinisk mikrobiologi

Utför diagnostik av mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter.

Klinisk patologi

Utför diagnostik av vävnads- och cellprover, bedriver obduktionsverksamhet samt ansvarar för administrationen av den gynekologiska cellprovskontrollen.

Transfusionsmedicin

Utför blod- och plasmatappning, har en serologisk verksamhet för testning av blod till patienter och framställer blodkomponenter.

Vi förmedlar kunskap

Laboratoriemedicin har anknytning till Universitetssjukhuset i Örebro. Detta samarbete håller vi på att utveckla genom att bygga upp fortbildning i form av magisterexamen för BMA, biomedicinsk analytiker.

Vi deltar teoretiskt och praktiskt i utbildning av biomedicinska analytiker, obduktionstekniker och vårdadministratörer samt på klinisk patologi även läkarstudenter. I mån av utrymme erbjuds ST-läkare möjlighet till randutbildning och AT-läkare valbar månad. Vi erbjuder även hjälp med forskningsstudier.

Vi har även ett nära samarbete med KTC, Kliniskt träningscentrum, på Centralsjukhuset i Karlstad.

Besök oss gärna

Centralsjukhuset i Karlstad har ett modernt laboratorium med alla laboratoriediscipliner under samma tak, med bland annat en automationsbana. GeBlod Karlstad är en av de största tappningscentralerna i Sverige.

Vi tar gärna emot studiebesök av alla intresserade som vårdgivare, studerande och samarbetspartners.

Du hittar oss på 1177 Vårdguiden eller GeBlod.nu.