Klinisk kemi

Klicka på bilden eller länken för att skriva ut en remiss.

Obs! Inga remisser får skickas via e-post.
Om du har frågor ring 010-839 15 00.

Rutin och jour 

Uppdaterad 2020-04-08

Remiss Rutin/Jour

Specialanalyser

Uppdaterad 2021-06-15

Missbruksanalyser

Uppdaterad 2020-10-21

Pappersremiss

Konsultremiss

Uppdaterad 2021-06-17

Konsultremiss

Remisser till Antikoagulationsmottagningen Centralsjukhuset