Klinisk kemi

Klicka på bilden eller länken för att skriva ut en remiss.

Obs! Inga remisser får skickas via e-post.
Om du har frågor ring 010-83 915 00.

Rutin och jour 

Uppdaterad 2020-04-08

Remiss Rutin/Jour

Specialanalyser

Uppdaterad 2021-05-03

Missbruksanalyser

Uppdaterad 2020-10-21

Pappersremiss

Konsultremiss

Uppdaterad 2019-01-29

Konsultremiss

Remisser till Antikoagulationsmottagningen Centralsjukhuset