Cancerrådet i Värmland

Lokala cancerråd finns i alla sju landsting och regioner som ingår i Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro (RCC).

Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och det egna landstinget och är anpassat till landstingets egen struktur och organisation.

Cancerrådets uppdrag är att:

  • Informera, driva och stödja implementering i Region Värmland om åtgärder som beslutas utifrån den nationella cancerstrategin.
  • Vara landstingets mottagare av vårdprogram och riktlinjer inom cancerområdet och stödja implementeringen av dem i alla verksamheter som omfattas.
  • Informera om RCC:s och rådets egen verksamhet till politiska företrädare, förvaltning, divisions- och verksamhetschefer samt till patientföreträdare och medborgare.
  • Utse representanter från Region Värmland till vårdprogramgrupper och övriga arbetsgrupper i RCC:s regi.
  • Medverka till att ta fram underlag till beslut om prioriteringar, nivåstrukturering, omfördelningar och förändringar avseende cancervården inom Region Värmland.
  • Ta initiativ till och stödja verksamhetsmässiga och ekonomiska förbättringar i enlighet med nationella cancerstrategins och RCC:s utvecklingsområden.
  • Följa upp beslutade och pågående projekt och via resultatutvärdering föreslå fortsättning i projektform alternativt budgetväxling till ordinarie verksamhetsområde eller avslut.

Här hittar du alla medlemmar i Cancerrådet.

Mer information om de regionala cancerråd som ingår i RCC finns här.

Kontakt

Charlotta Gestblom
Ordförande i cancerrådet
Verksamhetschef klinisk patologi
Telefon: 010-839 11 91

Camilla Staaf
Förbättringsledare med cancersamordnarroll
Telefon: 010-831 48 91