Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är en länsövergripande tvärfacklig specialistresurs för barn och ungdomar med långvariga funktionsnedsättningar.

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder insatser till barn och ungdomar, till deras anhöriga och övrigt nätverk. Utifrån behov samverkar vi med andra verksamheter inom hälso- och sjukvård, skola, förskola, kommunen och andra samhällsaktörer.

Tillsammans bidrar vi till en positiv utveckling för barn och ungdomar i form av:
• Bästa möjliga funktion och aktivitet.
• Fysiskt och psykiskt välbefinnande.
• Delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor.

Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är individer under 18 år med:
• intellektuell funktionsnedsättning.
• autism eller autismliknande tillstånd i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
• betydande rörelsenedsättning, medfödd eller tidigt förvärvad.
• förvärvad hjärnskada och långvarigt rehabiliteringsbehov.